Valberedningens förslag på Styrelse för LUGI Handbollsförening 2023/2024

LUGI:s valberedning delger här sitt förslag till styrelse för kommande verksamhetsår som väljs på årsmötet den 15 juni på Sparbanken Skåne Arena.
Det senaste året har styrelsen bestått av 5 ledamöter och nu föreslås en utökning av ledamöter för att ytterligare möta föreningens behov och utmaningar.

Fredrik Svensson, som valdes in i styrelsen under hösten 2022 föreslås för omval som ekonomiansvarig.

”Vi vill tacka ordförande Karl Löfmark för hans outtröttliga engagemang i föreningen. Som styrelseledamot har han bland mycket annat representerat som ordförande för Elitkommittén, underhållit och gett näring till vårt nätverkade i Europeiska samarbeten och skapat väldigt positiva dialoger med Lunds kommun. Ett extra tack riktas all energi under detta mycket utmanade verksamhetsår. Ett engagemang som sträcker sig väl över ett decennium i föreningens moderna historia och som Kalle lovat ska fortsätta även utanför styrelserummet. Fantastiskt!”, säger Malin Safi valberedningens ordförande.

Under förutsättning att valberedningens förslag går igenom vid årsmötet får styrelsen följande sammansättning under verksamhetsåret 2023–2024.

Mats Nilsson, ordförande
Fredrik Svensson, ekonomiansvarig – omval
Anna Käll
Claes Hovstadius
Helene Nyrell
Håkan Lagerquist
Marie Lilja

”Vi vill självklart också tacka Louise Dolck-Strömberg, Sara Nelson och Joakim Enquist för deras tid i föreningens styrelse. En verksamhet som LUGI Handboll står sig slätt utan ideella och generösa insatser med både tid, kompetens och närvaro. Något vi är väldigt tacksamma över att denna trio varit villiga att bidra med i styrelsen de senaste åren.”

Väl mött på årsmötet 15 juni 18:30 på Sparbanken Skåne Arena.

Copyright © 2018 LUGI Handboll
lugihandboll.se är LUGI Handbolls officiella hemsida.