Samarbete med Sesam daglig verksamhet

Föreningen samarbetar med Sesam Daglig verksamhet from 240901. Gruppen är placerad på Sparbanken Skåne Arena och utföra olika uppdrag, och arbetsuppgifter till LUGI HF.

Sesam är en arbetsinriktad daglig verksamhet med aktiviteter på flera ställen i Lund. En del av Sesams verksamhet är förlagd hos externa samarbetspartners eller inom andra kommunala verksamheter. Verksamheten erbjuder en stor variation av aktiviteter vilket ger goda utvecklingsmöjligheter.

Gemensamt för personalen som består av stödassistenter, stödpedagoger och pedagogiska samordnare är att vi alla har goda kunskaper och praktisk erfarenhet av att arbeta med
personer med funktionsvaration och autismspektrumtillstånd.
Vi arbetar lågaffektivt och aktivt med medbestämmande och delaktighet för våra deltagare.

Uppdragen hos LUGI är varierande, allt från kioskverksamhet till vaktmästeri och städuppdrag. Gruppen förbereder arenan inför matcher, ställer i ordning i restaurangen, tvättar matchkläder och träningskläder. Städar och lägger fram kläder på rätt plats i omklädningsrum. Städar och organiserar förråd, samt färdigställer kiosk.

Följ Sesam här:

https://www.instagram.com/sesamdagligverksamhet

Läs mer om Daglig verksamhet i Lunds kommun här:

https://lund.se/omsorg-och-stod/funktionsnedsattning/daglig-verksamhet-for-dig-med-funktionsnedsattning

Copyright © 2018 LUGI Handboll
lugihandboll.se är LUGI Handbolls officiella hemsida.