Vårt samhällsengagemang

LUGI Handboll ska inte bara forma framstående idrottsmän och kvinnor, utan också ansvarsfulla samhällsmedborgare. LUGI Handboll har en djupt rotad tradition av att fostra ungdomar i både handbollens fysiska krav och värderingar som präglar livet utanför planen. Genom en imponerande kader av ideella ungdomsledare och en engagerad inställning till att bygga bättre individer, stärker LUGI Handboll sitt samhällsengagemang.

Med över 850 ungdomsspelare och 144 dedikerade ideella ungdomsledare är föreningen en pulserande del av Lund. Det är många hundra timmar varje vecka som läggs på träning och matcher där man också lär sig livsviktiga färdigheter som kommer att tjäna dem väl långt utanför handbollsplanen. Handbollens laganda, kamratskap och värderingar som fair play har en central plats i föreningens filosofi.

En av de största tillgångarna som LUGI Handboll erbjuder sina unga spelare är möjligheten att utveckla ”life skills” som är avgörande för framgång i livet. Genom handboll får de lära sig att komma i tid, acceptera förluster med värdighet, hantera segrar med ödmjukhet, lyssna på instruktioner och fungera effektivt i grupp. Dessa färdigheter är inte bara viktiga på plan, de är också nödvändiga för att bli anställningsbara och goda samhällsmedborgare. LUGI Handbolls ungdomar kommer från olika delar av Lund och lär sig att samarbeta och förstå människor med olika bakgrunder och erfarenheter.

Men föreningen strävar inte bara efter att forma bra individer, utan vill också bidra till det bredare samhället. Det kan vara genom att arrangera läxläsning för ungdomar eller Gåhandboll för pensionärer. Detta är ett utmärkt exempel på hur sport kan fungera som en katalysator för utbildning och personlig utveckling.

Föreningen driver också ett spännande rörelseprojekt i samarbete med skolor i och runt Lund. Projektet, som kallas ”Hand The Ball,” fokuserar på att främja rörelseglädje bland barn och ungdomar. Genom att använda handbollen som ett verktyg, inspirerar LUGI Handboll unga människor att omfamna en aktiv och hälsosam livsstil.

Jämställdhet är en grundläggande värdering i föreningens arbete och vi är stolta över att både på elit och ungdom vara en av landets mest jämställda föreningar.

Handboll är en sport för alla och i LUGI manifesteras det i att vi har Parahandboll för funktionshindrade, sociala lag på seniorsidan i form av LIGU samt motionshandboll i form av Handboll fitness. I LUGI är det verkligen så att alla kan spela handboll.  Utöver detta är föreningen unik med att ha både juniorlag och utvecklingslag på både flick- och pojksidan vilket innebär att vi har fler handbollsspelare än någon annan klubb i landet, i åldrarna 17-19 år, vilket normalt sett är en svår ålder.

LUGI Handboll är mer än bara en idrottsförening; den är en skola för livet. Genom att bry sig om utvecklingen av sina ungdomar både på och utanför planen, skapar föreningen framtida samhällsmedborgare som är rustade med de nödvändiga färdigheterna och värderingarna för att göra en positiv inverkan i Lund och i världen. LUGI har genom åren bidragit till att skapa journalister, ministrar, ambassadörer, läkare, lärare, rockstjärnor och rörmokare.

Det är vi stolta över!

 

Lärdomar för livet!

Lära sig komma i tid

Lära sig att ansträngning lönar sig

Lära sig ta en förlust

Lära sig hantera en vinst

Förlora med stolthet & vinna med ödmjukhet

Lära sig fungera i en grupp

Lära sig att respektera med- och motspelare

Lära sig ta ansvar

Bli modig och våga

Skapa goda träningsvanor

Copyright © 2018 LUGI Handboll
lugihandboll.se är LUGI Handbolls officiella hemsida.