Förändringar i LUGI HFs styrelse 2019/20

Så här ser kommande säsongers styrelse ut efter tisdagens årsmöte.

Lundaprofilen tillika LUGI ungdomsledaren Mats Nilsson intar nya styrelserollen som ansvarig för utveckling av LUGIs Matchupplevelse

LUGIs  vice ordf Karl Löfmark välkomnar Mats Nilsson till LUGI HFs styrelse. 

Avtackades för sina insatser i styrelsen gjorde Lena Påhlman, Pia Silfverstolpe och Per Björkman. Övriga ledamöter omvaldes.

Avtackning och överräckning av blomster till Per Björkman, Pia Silfverstolpe och Lena Påhlman av Vice ordf Karl Löfmark. 

LUGI HF styrelse 2019/20

  • Peter Andersson, Ordf.
  • Karl Löfmark, vice ordf och Elitkommitté
  • Anders Eriksson, Kassör
  • Petter Berg, ledamot och UK
  • Susanna Pålsson Helander, ledamot och sekreterare
  • Mats Nilsson, ledamot och Matchupplevelse
  • Patrik Bengtsson, Adjungerad
Copyright © 2018 LUGI Handboll
lugihandboll.se är LUGI Handbolls officiella hemsida.