Kallelse LUGI HF Årsmöte 2020

Härmed inbjuds alla medlemmar i LUGI HF till Årsmöte föreningen.

 

Datum: 16 juni 2020

Tid Kl 17:30

Plats: Kraftringen Lounge, Sparbanken Skåne Arena

 

Nedan publiceras stadgar (som bl a föreskriver att eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 16 maj), dagordning, Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning och förslag på medlemsavgifter 2020/21.

 

Välkommen

 

LUGI HF Stadgar

Dagordning Årsmöte

Valberedningens förslag till Årsmötet 2020

Medlemsavgift 2020-2021

 

 

Copyright © 2018 LUGI Handboll
lugihandboll.se är LUGI Handbolls officiella hemsida.