160126 Logga I Protect

Skadeförebyggande träning minskar risken för skada. Denna typ av träning behöver utvecklas specifikt för ungdomar inom handboll.

I-PROTECT är ett forskningsprojekt om skadeförebyggande träning inom ungdomshandboll (13-17 år) i samarbete med H43 Lund och LUGI HF. Syftet är att tillsammans med handbollsklubbarna utveckla skadeförebyggande träning utifrån klubbens behov och förutsättningar. Projektet pågår under minst tre år och består av flera delar. Målet är att skadeförebyggande träning ska bli en självklar del i handbollsträningen.

I-PROTECT står för ”Implementing injury Prevention exercise ROutines in TEams and Clubs in youth Team handball”.

Våren 2016 påbörjas insamling av information via ett online-formulär som skickas ut via e-post. Här kommer ett slumpmässigt urval av spelare och föräldrar samt alla tränare/ledare och anställda eller ledamöter i styrelse/kommitté på klubbnivå som är engagerade i ungdomshandboll att tillfrågas om att delta. Representanter från Skånes handbollförbund och Svenska Handbollsförbundet kommer också att medverka.

I-PROTECT leds av en forskargrupp från Lunds universitet med kompetens inom fysioterapi, idrottsmedicin, psykologi och implementering. Studien är ett samarbete mellan LUGI HF, H43 Lund, Skånes Handbollsförbund och Svenska Handbollsförbundet. Studien är godkänd av etikprövningsnämnden i Lund.

 

Senaste nytt från I-PROTECT, augusti 2017

Skadeförebyggande träning minskar risken för skada. Denna typ av träning behöver utvecklas specifikt för ungdomar inom handboll.

I-PROTECT står för ”Implementing injury Prevention exercise ROutines in TEams and Clubs in youth Team handball” och är ett forskningsprojekt om skadeförebyggande träning inom ungdomshandboll (13-17 år) i samarbete med H43 Lund och LUGI HF. Den första delstudien genomfördes under 2016 och svarade på vad spelare, tränare, vårdnadshavare, klubbrepresentanter samt representanter från Skånes handbollförbund och Svenska handbollförbundet anser viktigt för att i högre grad integrera handbollsspecifik skadeförebyggande träning i ungdomslagen.

Resultatet från den första studien bildar nu ett diskussionsunderlag för delstudie två som tar sin utgångspunkt i fokusgrupper. Syftet med fokusgrupperna är att tillsammans och utifrån olika perspektiv diskutera och ta ställning till hur handbollsspecifik skadeförebyggande träning bland ungdomar 13-17 kan utformas i LUGI HF och H43 Lund. Vi kommer att genomföra fokusgrupper med forskare, tränare, spelare, föräldrar och klubbrepresentanter under hösten 2017 och våren 2018. En fokusgrupp kommer att bestå av 6-8 personer som träffas vid ett till två tillfällen. Målet är att gemensamt utveckla handbollsspecifik skadeförebyggande träning utifrån klubbarnas behov och förutsättningar samt med aktuell forskning som grund.

Här kan du läsa mer om resultatet.

Har du frågor så är du välkommen att höra av dig till Eva Ageberg eller Sofia Bunke!

 

 

Kontakt

Eva Ageberg, docent, ansvarig forskare160602 Lunds Universitet Logga

Institutionen för hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Telefon: 046-2224943

E-post: eva.ageberg@med.lu.se

och

Sofia Bunke, universitetslektor

Institutionen för psykologi

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Lunds universitet

Telefon: 046-2221537

E-post: sofia.bunke@psy.lu.se