LUGI HF och Dragan går skilda vägar

LUGI meddelar idag att man väljer att avsluta det nuvarande uppdraget med huvudtränaren Dragan Brljevic för LUGI:s damlag i SHE.

För att arbeta långsiktigt och vara trovärdiga i arbetet med att behålla fler egna spelare högre upp i åldrarna och också vara ett attraktivt alternativ för traktens handbollstalanger, gör klubben en omstart.

– Tidigare i höst fick vi dra oss ur division 1 med Farmen dam, det lag som skall fungera som en del av talangutvecklingen. Vi har en utmaning med många unga spelare som lämnat eller slutat vilket skapat ett glapp i de kommande årgångarna LUGI-talanger, säger Patrik Bengtsson Klubbchef.

Grunden för klubben är den välmående ungdomsverksamheten. Syftet med att bedriva elitverksamhet är i första hand för att skapa förebilder för de yngre. Speglas inte verksamheten av egna spelare från klubben och från närmiljön i seniorlagen, måste resurserna omfördelas till att stärka ungdomsverksamheten och talangutvecklingen.

– Vi kommer aldrig ha ett elitlag som består av endast värvade spelare, det ingår inte i vår filosofi säger Peter Andersson, Ordförande i LUGI.

Eftersom LUGI och Dragan Brljevic inte är överens om hur arbetet med talangutvecklingen ska ske så väljer klubben att avsluta det nuvarande samarbetet. Brljevic kommer att med omedelbar verkan att skiljas från uppdraget som huvudtränare för Damlaget och kommer under återstoden av kontraktstiden att få andra uppgifter i klubben.

– Det känns tråkigt men nödvändigt att behöva ta detta beslut mitt under pågående säsong. Det är ett beslut vi tagit som möjliggör för alla inblandade att finna väl fungerande lösningar för framtiden, fortsätter Karl Löfmark, ordförande i LUGI Elitkommitté.

Tills vidare kommer Kenneth Andersson att ta över som huvudtränare och kommer även att fortsätta parallellt med sin roll som Sportchef.

Copyright © 2018 LUGI Handboll
lugihandboll.se är LUGI Handbolls officiella hemsida.