Lugi följer sin verksamhetsplan 2020/2021

 

Med hänsyn till den artikel som publicerades i Sydsvenskan den 22/6 “LUGIs ekonomiska kris – vädjar om kommunal hjälp”, vill vi till alla våra engagerade medlemmar, partners och andra intressenter kort kommentera och klargöra läget.

 

Vi följer vår verksamhetsplan 2020/2021 och arbetet med att på bästa sätt förbereda oss inför kommande säsong är i full gång och helt enligt plan. Med klubbens långsiktiga utveckling i fokus har det samtidigt tagits fram olika beredskapsplaner för att på kort- och mellanlång sikt motverka eventuellt fortsatta effekter av den utmanande COVID-19 situationen. Under våren har flera aktiviteter redan initierats och genomförts, något som redan bidragit positivt. 

Vi har ett starkt stöd från alla medlemmar och våra partners och en ytterligare helt avgörande faktor för hur klubben mår ekonomiskt är Lundaspelen. Världens största inomhusturnering i handboll för ungdomar spelar en viktig roll, för klubben såväl handbollsmässigt som ekonomiskt, och ekonomiskt för såväl staden Lund som dess näringsliv. Årligen genererar turneringen i sin helhet 58 miljoner kronor i turistintäkter för kommunen och skulle turneringen inte kunna genomföras (eller enbart i bantad form) så skulle det innebära ett stort avbräck inte bara för LUGI Handboll men även för hela staden. Just nu är planeringen av Lundaspelen i full gång och vi ser redan ett ökat flöde av anmälningar från såväl från svenska som utländska lag.

Som ett led i att fortsätta agera proaktivt och med ytterligare framförhållning, valde styrelsen bl a att inleda en än mer aktiv dialog med kommunen och som ett led i det även skicka ett brev där vi redogör för en eventuell utmanande situation under hösten. Vi vill i ett tidigt skede säkra en dialog om hur och på vilket sätt Lunds Kommun kan stödja det eventuella ekonomiska bortfall som i så fall skulle kunna uppstå vid ett uteblivet eller bantat Lundaspelen 2020.

När det gäller klubbens framtid kommer LUGI aldrig att chansa, vi jobbar dagligen med att säkerställa fortsatt verksamhet även nästa säsong på samma sätt som innan COVID-19. Vi är en viktig kugge i att skapa en attraktiv kommun där LUGI skapar en meningsfull fritid för tusentals ungdomar och vuxna. Vi fokuserar  på hälsa, rörelse och välmående, driver två elitlag med möjlighet till topplaceringar, har en av Sveriges bästa ungdomsverksamheter, och vill genomföra världens största inomhusturnering i handboll för ungdomar – Lundaspelen

Vi är en stark aktör med samhällsnytta i fokus genom våra projekt som vi bedriver tillsammans med våra partners. Historiskt sett är vi en av Sveriges mest framgångsrika klubbar som fostrar ungdomar både på och utanför planen till goda samhällsmedborgare.

Alla inom klubben och styrelsen arbetar för fullt med att LUGI kommer att fortsätta vara lika framgångsrikt med hjälp av partners, medlemmar, kommunen och andra hjältar i vårt nätverk. Tillsammans kavlar vi upp ärmarna och klarar effekterna av COVID-19.

 

Patrik Bengtsson

Klubbchef LUGI Handboll

 

Nedan urklipp från Sydsvenskan den 22/6 

Ni läser artikeln i sin helhet här, låst version.

Lugis ekonomiska kris – vädjar om kommunal hjälp

Coronakrisen slår hårt mot Lugi, som tappat intäkter och riskerar att tappa ännu mer. Nu vädjar Lundaklubben om hjälp från kommunen för att säkra ekonomin.

– Vi vill säkerställa att vi kan överleva som förening, säger Lugis klubbchef Patrik Bengtsson.

När handbollssäsongen stängdes ner i förtid på grund av coronapandemin gick Lugi miste om intäkter. Till nästa säsong tittar nu klubben på vilka konsekvenser olika scenarion kan få och nu vill Lugi föra en dialog med Lunds kommun om att säkerställa ett ekonomiskt stöd om det skulle behövas.

– Om vi står där i oktober och får beskedet att vi inte kan genomföra Lundaspelen så måste det kunna finnas en garanti för att vi ska kunna på något sätt få stöd av kommunen för att överleva, berättar Patrik Bengtsson.

I brevet till kommunen skriver klubben att Lundaspelen är en avgörande inkomstkälla för att föreningen ska kunna fortsätta med sin verksamhet som den ser ut idag.

– Ja, den är helt avgörande för oss. Sen är det parallellt med att säsongen blev abrupt avslutad. Vi kanske står inför en start där vi spelar utan publik med allt vad det innebär med tappade publikintäkter. Det kan vara att vi tappar partners på grund av detta, säger Patrik Bengtsson.

Lugi har blivit informerade om att Lunds kommun överväger hyresreduceringar för föreningar.

”Vi har blivit informerade om att kommunen överväger hyresreduceringar för föreningar vilket är positivt. Det är dock bara en ytterst liten del av det stöd som kan komma att behövas. Vi ser framför oss att kommunen kan lämna bidrag i form av bidrag/intäktsersättning, likviditetsstöd eller någon form av garanti, eller en kombination av alla tre.”, skriver Lugi i brevet till kommunen.

Hur har ni i klubben själva agerat?

– Vi har dragit i alla handbromsar vi kan. Det är inköpsstopp, vi tar inte in extra personal, säger upp personal som vi har haft anställda på timmar, korttidspermittering, vi har gått ner till 60 procent i hela föreningen, både spelare och organisation från den 20 mars.

 

Copyright © 2018 LUGI Handboll
lugihandboll.se är LUGI Handbolls officiella hemsida.