LUGI bygger…

Föreningen har på kort tid tvingats till ett ekonomiskt stålbad men också i princip fått en ny ledning med ny styrelse och nytt kansli. Den akuta ekonomiska krisen är under kontroll men det väntar fortsatt mycket hårt arbete för att bygga en långsiktig, hållbar föreningen som andas av framtidstro.

Att driva en handbollsförening med bredd och elit är inte lätt och vi notera att det är många kollegor i landet som har det tufft. Vi behöver jobba hårt och förlita oss på ideella krafter för att komma ur denna svåra situation. 

En idrottsförening behöver stark och tydlig plan och likaledes en tydlig struktur fylld med kompetenta människor som förstår sin roll och brinner för föreningens vision. Här kommer en kortfattad version av föreningens nya organisation.  

Sedan i våras har LUGI Handboll genomgått en strukturförvandling som triggades av den akuta ekonomisk kris som gjort klubben konkursmässig, men räddades av en privat donation och ett Elitbidrag från Lunds kommun. Nu ett halvår senare har LUGI en ny ledning, en ny styrelse och ett nytt kansli. Perioden har präglats av utmaningar och svårigheter, men den har också markerat början på en ny era för LUGI Handboll. 

Ekonomiska prövningar tvingade föreningen till vad man populärt beskriver som ett ”ekonomiskt stålbad.” Det krävde snabba och ofta smärtsamma åtgärder för att stabilisera ekonomin och sätta föreningen på en sund finansiell grund. Vi var tvungna att titta noga på alla kostnader och finna sätt att säkra en bärkraftig framtid. Denna tuffa period har visat att föreningen har en stark och beslutsam förmåga att ta ansvar både för den befintliga verksamheten och för framtiden. 

En viktig del av omstruktureringsprocessen var utnämningen av en ny ledning. En ny styrelse och ett nytt kansli har sett till att organisationen idag står starkare igen och har resurserna som krävs för att driva en handbollsförening med både bredd och elit. Detta har varit nödvändigt för att ta kontroll över situationen och bygga en långsiktig, hållbar förening som andas framtidstro. 

Men även om den akuta ekonomiska krisen nu är under kontroll, är det fortfarande mycket arbete som väntar. Nu krävs en stark och tydlig plan för föreningens framtid och en struktur som är fylld med kompetenta människor som förstår sina roller och brinner för föreningens vision. 

Ny Styrelse

På årsmötet 15 juni valdes nästan en helt ny styrelse som består av sju operativt ansvariga personer som alla har fått olika ansvarsområden. Det är personer med stor erfarenhet av föreningsliv och entreprenörskap. Här är laguppställningen som fick årsmötets förtroende:  

Mats Nilsson – Ordförande 
Fredrik Svensson – Ekonomiansvarig  
Anna Käll – Arrangemang 
Claes Hovstadius – Partners 
Helene Nyrell -Lundaspelen 
Håkan Lagerquist – Elitansvarig 
Marie Lilja – Utveckling och Ungdom 

Nytt kansli 

Efter den ekonomiska krisen tvingades föreningen säga upp personal och rekonstruera ett nytt kansli. Kansliet är kraftigt nedbantat jämfört med tidigare, och de flesta jobbar deltid och några ideellt. Bemanning kommer att vara begränsad men jobbar hårt på att ge en bra service till alla medlemmar och intressenter. 

Emme Adebo – Klubbchef 

Alice Jacobsen – Administration och matchläggning 

Mads Lyhne Nielsen – Utvecklingsansvarig 

Finn Radner– Administration 

Anneli Hovstadius – Ekonomi 

Axel Nord – Matcharrangemang och partners 

Copyright © 2018 LUGI Handboll
lugihandboll.se är LUGI Handbolls officiella hemsida.