Klubbchef Emme Adébo blickar tillbaka och gör ett 10 månaders ”bokslut”

Efter en sju år lång paus från LUGI Handboll under vilken undertecknad haft möjlighet att fördjupa mig i handbollssporten på förbundsnivå fick jag i juli -23 frågan om att återvända till föreningen i mitt hjärta. En fråga som var lätt att besvara.  Den 15 september fick jag möjligheten att åter centralt bidra till föreningens utveckling. En ynnest men också något som förpliktigar. Hårt arbete väntade. 

Klubbchef Emme Adébo har ordet!

I en djup ekonomisk kris hade styrelsen under sommaren jobbat hårt med att räta upp skeppet igen. Donationer och insamlingar, en mycket tufft satt budget med obönhörliga besparingar på kansli och elitlag, och extremt hårt arbete på intäktssidan vad gäller partners och Lundaspelen, skapade tids nog en helt annan situation i föreningens ekonomi. En plattform att utgå ifrån.

Hela föreningen genomlystes i processen, alla stenar vändes på och nya tankar implementerades. Ett fundament lades under året för att kunna bygga den förening vi vill vara framledes. För att uppfinna en ny förening krävs nya vägar. Principer och styrdokument sågs över. En vision påbörjades och kommittéernas och kansliets arbete strukturerades. Detta är ett arbete som bara påbörjats och måste vara ständigt levande i en fungerande förening. 

Ett nytt kansli byggdes upp som på grund av det ekonomiska läget blev hårt nedbantat. Ett kansli som framledes också delvis bemannas ideellt med folk med enormt klubbhjärta. 

Många gjorde sin första säsong i ledande befattningar och många la sin själ i arbetet, fast beslutna att bygga upp föreningen på nytt. Ett antal människor i föreningen har gjort en ofattbar insats under den gångna säsongen. En del har donerat pengar och andra har lagt tid, nätverk och svett. Många har bidragit.

När vi analyserade vem vi är och vem vi vill vara insåg vi också vikten att vara en del av vår stad och våga ta plats. Vara med i forum och påvisa vilken central del av Lund som LUGI Handboll faktiskt är. Att vara en del av samhället och bidra till att möta en del av del av de utmaningar som finns kommer att bli viktigare och viktigare för idrottsföreningar i framtiden. En förening behöver bra partners och då tänker vi såklart på företag, men också på kommun, region, andra föreningar och organisationer. Ensam är inte stark.

Det är nu vår utmaning och ambition att hitta en hållbar och långsiktig modell för framtidens LUGI Handboll att bli den förening vi vill vara. Vi har höga mål och vi vet vad som krävs för att komma dit men är ödmjuka för hur svårt det är och att det tar tid. Föreningsutveckling är en konst och det finns en gemensam nämnare från alla lyckade föreningar och organisationer som är grunden; En tydlig vision och människor som beredda att kavla upp ärmarna och jobba hårt!

LUGI-fakta 23/24

Ca 100 000 volontärtimmar lades totalt under säsongen


Ett ekonomiskt rekordår; resultat ca 5mn, eget kapital kommande säsong ca 3mn och omsättning 30mn.

Rekord i antal spelare; ökning 13% på flick- och 6 % på pojksidan innebär 850 ungdomsspelare. Därutöver 100 seniorspelare från Allsvenskan – div 4.

Kommande säsong har klubben för första gången över 70 lag anmälda i seriespel, inkluderat samarbetsföreningarna Farmen och LIGU. Samarbetsföreningarna byter snart namn! 

Färsk statistik från SHF anger att LUGI är Sveriges näst största handbollsförening.

Lundaspelen satte ett nytt bländande rekord med ökning från tidigare rekordår på 18% vilket gav otroliga 788 lag totalt.

I kommande Partille cup har vi rekord i antal deltagare. Hela 46 lag anmälda med bland annat 4, U18- och 3, U21-lag. Detta i tider när många föreningar sliter med att behålla spelare i de senare tonåren.

Snittpubliken ökade med 21% på dam- till 775 och med 15% på herrsidan till 1250. Siffror med potential till stor ökning, men i Lundasammanhang klart högst. Notera att publiksnittet brukar korrelera med tabellplacering men så var det som bekant inte den gångna säsongen.

Ca 7000 följare uppmärksammar f.n. LUGI vilket är rekord i sociala medier.

Satsningar som initierats 23/24

En nystöpt Akademi – fokus på utvecklingsmiljön för ungdomar 15-19 år

Samarbete med Aldrig ensam – utbildning och fokus på psykisk hälsa 

Alla skall med – ny fond som ger ekonomisk möjlighet för att deltaga

Camps – LUGI Handball Camp i Eslöv/Lund samt samarbete med Jacobsens handbollskademi

Loungen – arenans matsal blir Lunds sociala mötesplats    

Nya stadgar – för att möta framtidens krav på en idrottsförening

Samarbete med Daglig Verksamhet – SesamDV kommer verka i Arenan

Samarbete med Stiftelsen Dunross – fokus på värderingar och Fair play

Ystad summit – deltager i panel i septemberStrategiska Nätverk 

-Handbollsnätverk i Sydvästra Skåne

-Internationellt nätverk på gång 

Spelformer för en HEL förening där alla kan deltaga

GoHandboll – för daglediga

Parahandboll – för funktionsvarierade

Handboll fitness – motion för ledare och föräldrar

Hand The Ball – på främst Vikingaskolan

LIGU – för ungdomsspelare som blivit vuxna 

Alla är välkomna att bidra i vår förening. 

Vi har mycket att vara stolta över men också mycket kvar att förbättra på vår resa. Du behövs också – välkommen!

Emme Adébo, Klubbchef LUGI Handboll

Copyright © 2018 LUGI Handboll
lugihandboll.se är LUGI Handbolls officiella hemsida.