Trygg vinröd handboll

För LUGI HF är det självklart att ge barn och ungdomar, som är aktiva i föreningen, en trygg idrottsmiljö som är fri från kränkningar såsom mobbing, trakasserier, hot, våld och övergrepp. LUGI HF arbetar förebyggande och strukturerat mot alla former av kränkningar.

Skulle trots detta något missförhållande inträffa är det viktigt att det lyfts fram. Det finns alltid flera olika kontaktvägar att använda. Till ledarna kan man vända sig med information och frågor. Om den ingången inte känns rätt finns följande alternativ.

  • Föreningens kommittéer: Ungdomskommittén och Elitkommittén. Ungdomskommittén ansvarar för alla lag från Bollskolan till och med Flickor/Pojkar 16 år. Elitkommittén ansvarar för Dam/Herr Juniorer och Dam/Herr Seniorer. Beroende på var händelsen hör hemma går det bra att kontakta någon av dessa kommittéer via mail:
  • Föreningens styrelse – det går bra att kontakta styrelsen exempelvis för att rapportera en allvarlig händelse styrelsen@lugihandboll.se
  • RF/SISU Skåne – här finns sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt. Den sakkunniga personen kommer enbart kontakta föreningen om personen som kontaktat RF/SISU vill det. https://www.rfsisu.se/distrikt/skane/om-oss/kontor-och-personal/personal-sydvastra-skane
  • Idrottsombudsmannen på Riksidrottsförbundet – om ett ärende inte kan hanteras av vare sig föreningens styrelse eller RF/SISU kan man kontakta Idrottsombudsmannen. 08-627 40 10, idrottsombudsmannen@rf.se
  • Visselblåsartjänsten på Riksidrottsförbundet. Detta är en anonym och krypterad tjänst som hanteras av Riksidrottsförbundet i ett särskilt system. Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om allvarliga missförhållanden såsom ekonomiska oegentligheter, övergrepp och trakasserier. Läs mer här: https://report.whistleb.com/sv/riksidrottsforbundet

 

 

I föreningen finns en intern organisation med representanter från Sportkontoret och kommittéerna som arbetar strategiskt med trygghetsfrågor och som har ett nätverk med bred kompetens som kan aktiveras vid behov.

Copyright © 2018 LUGI Handboll
lugihandboll.se är LUGI Handbolls officiella hemsida.