LUGI Handboll bollförskola

I LUGI har vi sedan många år en bollförskola med följande grundtankar.

Åldern är 2-4 år, blandade åldrar och pojkar och flickor tillsammans. En förälder skall alltid vara aktivt deltagande – det är ingen barnpassning. Man tränar inte handboll – man leker, kastar, ålar, hoppar, kryper mm, dvs tränar alla de viktiga koordinativa egenskaperna. Programmet är i stort sett fri lek! Det blir som en öppen förskola fast med bollar i centrum och mycket rörelse – inget program! Klubben ser till att det finns lite bollar i olika storlekar – alla tar med sig bollar och saker om kan användas. Glöm inte att märka dem med namn!

Copyright © 2018 LUGI Handboll
lugihandboll.se är LUGI Handbolls officiella hemsida.