LUGI Handboll bollskolor

I bollekskolan bedrivs ingen tävlingsverksamhet. Föräldrarna är med vid sidan om planen. Aktiviteterna bygger på lek- och bollövningar samt spel på småplaner, med reducerade regler. Koordination och kroppskontroll är viktiga grundelement.

Flickor födda 2014

Lördagar 11-12.30, Östra Tornhallen (träningsstart 17 september)

f14@lugihandboll.se

 

Pojkar  födda 2014

Lördagar 12.30-14.00, Östra Tornhallen (träningsstart 17 september)

p14@lugihandboll.se

 

Flickor födda 2015

Lördagar 10-11, ISLK-hallen (träningsstart 10 september)

f15@lugihandboll.se

 

Pojkar födda 2015

Lördagar 9-10, ISLK-hallen (träningsstart 10 september)

p15@lugihandboll.se

 

Pojkar och flickor födda 2016

Lördagar 11-12, Katedralskolan (träningsstart 17 september)

pf16@lugihandboll.se

 

Pojkar och flickor födda 2017

Lördagar 10-11, Katedralskolan (träningsstart 17 september)

pf17@lugihandboll.se

 

Är du född 2018-2021? Kom och prova på bollförskolan! Föräldrar och barn leker tillsammans. Bollförskolan är en gratis verksamhet. Ingen föranmälan behövs, det är bara att dyka upp!

Lördagar 9-10, Katedralskolan (träningsstart 17 september)

 

Nedan hittar du respektive lags hemsida:

 

 

Copyright © 2018 LUGI Handboll
lugihandboll.se är LUGI Handbolls officiella hemsida.