Årsmöte LUGI Handboll 2020

LUGI Styrelse 2020. Fr.v. Anders Eriksson, Petter Berg, Torbjörn Carlsson, Karl Löfmark, Sara Nelson, Patrik Romberg, Mats Nilsson, Daniel Oelker och Johan Larsson.

Årsmöte LUGI Handboll 2020

Tisdagen den 16/6 höll LUGI Handboll årsmöte.
Patrik Romberg valdes in som ny ordförande.
Kassör Anders Eriksson omval.
Omval av ledamöter Petter Berg, Karl Löfmark och Mats Nilsson.
Nyval av Torbjörn Carlsson, Sara Nelson, Daniel Oelker och Johan Larsson

 

Karl Löfmark som Vice ordförande tackar av Peter Andersson efter 9 år i LUGI styrelse varav de sista 4,5 som ordförande.

 

Peter Andersson tackar av sekreterare och Susanna Pålsson Helander, ordförande Vinröda Stödet.
Copyright © 2018 LUGI Handboll
lugihandboll.se är LUGI Handbolls officiella hemsida.