Bollekskola

I bollekskolan bedrivs ingen tävlingsverksamhet. Föräldrarna är med vid sidan om planen. Aktiviteterna bygger på lek- och bollövningar samt spel på småplaner, med reducerade regler. Koordination och kroppskontroll är viktiga grundelement.

Nybörjare välkomna! Ingen anmälan behövs, det är bara att dyka upp. Ledarna tar hand om barnet. Man kan prova två gånger gratis..

 
Nybörjare är alltid välkomna i LUGI HF!

  

Bollekskola pojkar födda 2011 

Lördagar 12.00-13.00 Katedralskolans gy.sal

Kontaktperson P11

Zackarias Jerneck,   zackarias.jerneck@gmail.com  tel 0708-43 92 84

 

 

Bollekskola flickor födda 2011 

Lördagar 11.00-12.00 Katedralskolans gy.sal

Kontaktperson F11

Åsa Klein;  aubenas@hotmail.com

 

 

Bolllekskola pojkar/flickor födda 2012 

Lördagar 10.00-11.00 Katedralskolans gy.sal

Kontaktperson F/P12

 Marie Lindblad; lindblad_m@hotmail.com

Laghemsida:  Klicka här