Bollekskola

I bollekskolan bedrivs ingen tävlingsverksamhet. Föräldrarna är med vid sidan om planen. Aktiviteterna bygger på lek- och bollövningar samt spel på småplaner, med reducerade regler. Koordination och kroppskontroll är viktiga grundelement.

Nybörjare välkomna! Ingen anmälan behövs, det är bara att dyka upp. Ledarna tar hand om barnet. Man kan prova två gånger gratis..

 
Nybörjare är alltid välkomna i LUGI HF!

  

Bollekskola pojkar födda 2012

Start säsongen 2018/19 den 8 september

Träningar

Lördagar 11.00-12.30 Katedralsskolans gy.sal

Bollekskola flickor födda 2012 

Start säsongen 2018/19 den 8 september

Träningstider

Lördagar 11.00-12.30 Katedralsskolans gy.sal

 

 

 

Bolllekskola pojkar/flickor födda 2013 

Säsongen 2018/19

Träningar

Lördagar 10.00-11.00 Katedralsskolans gy.sal

Kontaktperson F13

Åsa Skånberg asa.skanberg@hotmail.com 

Laghemsida:  Klicka här