Valberedning

Valberedningen är ansvarig att föreslå kandidater till årsmötet.

Malin Safi

Mirja Jönsson

Torbjörn Carlsson

Anna Hall

Adjungerad