Valberedning

Valberedningen är ansvarig att föreslå kandidater till årsmötet.

Jan Klima

Ordförande

Helena Perhag

Torbjörn Carlsson