Styrelsen

 

 

Peter Andersson

Ordförande

Kjell Sjöström

Vice ordf samt ordf damseniorkommitté

Anders G Eriksson

Kassör

Lena Påhlman

Ledamot och marknad

Karl Löfmark

Ledamot samt ordf herrseniorkommitté

Per Björkman

Ledamot samt ordf Lundaspelskommitté

Petter Berg

Ledamot samt ordf ungdomskommitté

Susanna Pålsson Helander

Ledamot och sekr

Patrik Bengtsson

Adjungerad