Stiftelsen Dunross & Co väljer att inleda samarbete med LUGIHandboll

LUGI Handboll är mycket glad över att efter kreativ dialog med Stiftelsen Dunross & Co
kunna informera att vi tillsammans inleder ett samarbete. Många föreningar önskar
associeras med stiftelsen och därför är det en stor sak för LUGI att från och med hösten
2024 kunna inleda ett tvåårigt samarbete med intentionen att kunna förlänga och utveckla
detsamma.

LUGI är en av Sveriges ledande handbollsföreningar som, utöver breda barn- och
ungdomsengagemang med såväl flick- som pojklag från bollekskola till juniorlag, också
erbjuder elitsatsning genom herr- respektive damelitlag. Föreningen anordnar därutöver
sedan 1978 världens största inomhusturnering; Lundaspelen. LUGI Handboll är en förening
som bygger på en tydlig värdegrund och det sitter i klubbens dna att stå för tydliga
värderingar.
Stiftelsen Dunross & Co bildades i slutet av 2012 med syftet att genom stöd skapa en
meningsfull och utvecklande tillvaro för barn och ungdomar. (https://stiftelsendunross.se/)
Många unga människor har svårt att hitta sin plats i samhället och genom att bidra till en
meningsfylld fritid vill vi skapa ett mer inkluderande och dynamiskt samhälle där fler
människor hittar sin naturliga plats. Ideella föreningar och organisationer gör ett fantastiskt
arbete i dagens samhälle, men skulle förmodligen tjäna på en bättre organisation och
strategisk riktning. Genom att Stiftelsen bidrar med till exempel medel till ledarutbildning och
kompetensutveckling, samt ställer krav kring värderingar med mera kan vi hjälpa dessa
föreningar att bli ännu bättre. Detta kommer förhoppningsvis leda till att de kan ta emot fler
ungdomar och hålla en högre kvalitet på sin verksamhet. Med kompetenta, dedikerade
ledare och en förstående föräldragrupp kan föreningarna skapa mer inkluderande aktiviteter
där alla typer av personligheter utvecklas och får komma till tals.

 • Vi ser att LUGI är en förening som på ett bra sätt lever upp till de krav vi ställer på en
  förening. De steg man tagit under det senaste året och den process man är inne i ligger helt i
  linje med det vi i Stiftelsen vill vara en del av att stötta. Vi är övertygade om att LUGI kommer
  att fortsätta arbeta på ett positivt sätt för att ge barn- och ungdomar en meningsfull fritid,
  säger Jan Juhlin stödansvarig på Stiftelsen Dunross & Co.
 • Det känns mycket stimulerande att Stiftelsen Dunross & Co väljer att satsa på LUGI
  Handboll. Vi har haft en dialog under en period under vilken det tydligt framgått att
  våra värderingar kring Fair play och barns fostran matchar stiftelsens inriktning och
  syfte.
  Personligen uppskattar jag mycket att stiftelsen ställer krav på de föreningar som är
  involverade och att parterna återkommande träffas och utbyter erfarenheter och
  föreningen därigenom får kompetenspåfyllning. Idrottsrörelsen är en otrolig kraft i
  samhället som kan bidra till att möta många av de utmaningar vi ser som inaktiva
  barn, integration, psykisk ohälsa, social träning mm, säger Emme Adébo klubbchef i
  LUGI Handboll.

För att läsa mer om Stiftelsen Dunross & Co titta på denna film.

Informationsfilm

Copyright © 2018 LUGI Handboll
lugihandboll.se är LUGI Handbolls officiella hemsida.