LUGI HANDBOLL VÄRD FÖR KONFERENS INOM ERASMUS-PROJEKT

LUGI handboll var 21-22 september värd för en konferens inom Erasmusprojektet SPORT!OP.  Målet för projektet är att med hjälp av olika idrottsprojekt hjälpa barn som befinner sig i riskzonen för social exkludering att utveckla sin uthållighet samt sina sociala förmågor På konferensen deltog representanter från Barcelona universitet, Granollers kommun, multisportföreningen HAŠK Mladost från Zagreb, NGO Sarajevo marathon och Go! Atheneum Ieper.

Projektet har pågått sedan 2020 och kommer att avslutas i december 2022 på en konferens i Barcelona där Barcelona universitet ska presentera en metodologisk handbok om hur man kan jobba med liknande projekt. Handboken riktar sig både till aktiva inom idrotten men också till andra samhällsinstanser som kan tänkas vara intresserade av att arbeta med att liknande projekt.

LUGI:s lokala aktivitet, och bidrag till projektet, har varit att genom Svenska handbollsförbundets koncept Hand the ball arrangera aktiviteter under raster och idrottslektioner på Vikingaskolan som möjliggjort för barn från olika årskurser, kunskapnivåer och bakgrund att mötas. Grundstenen i aktiviteten är den mjuka gröna goalchabollen som inbjuder till lek och rörelse.

Copyright © 2018 LUGI Handboll
lugihandboll.se är LUGI Handbolls officiella hemsida.