Tack för säsongen 22/23!Köp Biljett

Rätt Väg – näringslivets självklara val när det gäller det sociala ansvaret, CSR! Med stöd av LUGI genomförs och möjliggörs idéerna

Vad är Rätt Väg?

LUGIs ansvar i samhället
Som en av Sveriges största föreningar är det viktigt för oss att ta ett stort ansvar för de områden som vi har möjlighet att påverka i samhället, vårt så kallade Coorporate Social Responsibility.
Vi vill bidra ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv och har som ambition att detta arbete ska genomsyra vardag och verksamhet på ett väl integrerat och naturligt sätt.

Rätt Väg – vi stärker individer och samhälle både på och vid sidan av plan

Vår kärnverksamhet där vi varje vecka stärker barn och unga både och utanför
plan är ett av Sveriges största CSR initiativ i sig.

Utöver detta har vi skapat ett helt eget verksamhetsområde kallat Rätt Väg.

Rätt Väg är en övergripande rubrik för LUGIs egna sociala ansvar, samhällsengagemang och de skräddarsydda samverkansprojekt som utvecklas och genomförs tillsammans med utvalda partners.

Tillsammans deltar vi även i manifestationen #viställerupp för de gemensamma samhällsinsatser som klubbarna i SHE och Handbollsligan idag genomför.
#viställerupp är ett sätt för oss att kommunicera de positiva värden som handbollen står för, både på och utanför plan.

Vad är det som gör Rätt Väg unikt?
LUGI Handboll är en förening för hela familjen som förenar såväl elit som bredd. Det gör att vi har ett stort ansvar mot våra medlemmar men också som samhällsbyggare och inte minst genom vårt ständiga ”örat mot marken kunskap” om sociala utmaningar idag.

Vi besitter kunskap och kompetens inom vilka områden våra partners konkret kan bidra och göra skillnad.

Samtliga projekt skräddarsys tillsammans utifrån gemensamma värdegrunder, målsättningar och önskan att ta ett socialt ansvar.

Våra prioriterade områden
• Människors rätt till lek, rörelse och vila
• Människors rätt att utvecklas genom känsla av sammanhang, utbildning och jobb
• Projekt och initiativ som kommer lokalsamhället där vi och våra partners verkar till gagn
• Projekt som stärker samhörighet mellan människor och länder med bas i den internationella handbollsarenan
• Kvalitetssäkring och forskning

Vår målsättning är att inte bara göra skillnad utan att göra det på rätt sätt!

Oavsett vilket projekt som vi skräddarsyr under Rätt Väg så är det förankrat i barnkonvention, evidencebaserad forskning om stärkande skyddsfaktorer, barnkonsekvensanalys i beslut och alltid med direkt inkludering av
målgruppen.

Bli en del av vårt lag – låt oss förverkliga era projekt!

Copyright © 2018 LUGI Handboll
lugihandboll.se är LUGI Handbolls officiella hemsida.