Bollskola flickor födda 10 

 

2018/19 Start from 29 augusti

Träningstider:

Onsdagar 18:30-20:00 Järnåkraskolan

Lördagar 10:00-11:30 Östra Torn

Kontakt

 Göran Karlsson, goran.karlsson@med.lu.se