Bollförskola

I LUGI har vi sedan många år en bollförskola med följande grundtankar.

Åldern är 2-4 år, blandade åldrar och pojkar och flickor tillsammans. En förälder skall alltid vara aktivt deltagande - det är ingen barnpassning. Man tränar inte handboll - man leker, kastar, ålar, hoppar, kryper mm, dvs tränar alla de viktiga koordinativa egenskaperna. Programmet är i stort sett fri lek! Det blir som en öppen förskola fast med bollar i centrum och mycket rörelse - inget program! Klubben ser till att det finns lite bollar i olika storlekar - alla tar med sig bollar och saker om kan användas. Glöm inte att märka dem med namn!

 

Bollförskolan pojkar och flickor födda 14-16 (Gratis verksamhet)

Start säsongen 2019/20 den 28 sep

Lördagar kl 9:00-10:00 i Katedralskolans gympasal.