En bra förening byggs från grunden dvs med våra ungdomar

EN AV LANDETS STÖRSTA OCH BÄSTA UNGDOMSVERKSAMHETER

 LUGI Handboll är en av landets största och mest framgågsrika handbollsklubbar. Klubben jobbar hårt med att säkerställa kontinuitet, utveckling och kvalitet. Detta är nyckelord som behövs i arbetet med att ta hand om de ca 800 ungdomar som tränas i klubben. Dessa ungdomar leds av 80 entusiastiska ledare på ideell basis.

I LUGI prioriterar vi värden som laganda, ansvar, kamratskap och respekt. Detta är nyckelord och mjuka värderingar som präglar verksamheten och är egentligen viktigare än själva handbollen. Träningar, matcher och inte minst alla resor ger våra ungdomar ovärderliga erfarenheter och färdigheter som de bär med sig vidare i livet.

LUGI har en tradition att sätta skolfrågor högt på agendan och klubben samarbetar också med en högstadieskola och ett gymnasium. Klubben använder A-lagstränarna i utbildningsarbetet internt i föreningen. De har ett direkt ansvar ner till 15-åringarna men deras arbete skall genomsyra hela klubben. Vi jobbar med individen i centrum och försökeroptimera alla spelares utvecklingskurva. Detta är en ny och långsiktigstrategisk satsning på ungdomssidan. Vårt motto är att förena elit med bredd vilket vi generellt haralldeles utmärkt. Det ställer stora krav på ledarna att klara av båda dessa delar av ungdomsidrotten men vi har många duktiga ledare!

Vi har lag i alla åldersgrupper för både pojkar och flickor och en nästan jämn fördelning mellan pojkar och flickor i föreningen. LUGI har de senaste åren varit en av landets mest framgångsrika klubbar på ungdomssidan utan att ge avkall på bredden. I princip i samtliga ålderklasser tillhör klubben topplagen i Skåne och varje år firar våra lag stora triumfer i Ungdoms-SM. Den gångna säsongen vann P95 USM-guld och F95 vann brons. Klubbens filosofi är att skapa så många A-lagsspelare som möjligt från ungdomssidan men också att få fram domare, ledare och funktionärer.

I LUGI prioriterar vi värden som laganda, ansvar, kamratskap och respekt!


Vill du börja spela handboll? Tveka inte!

LUGI Handboll har bollförskola för 1-4-åringar, bolleksola för 5-6 åringar, bollskola för 7-8-åringar och handbollsträning i lag för 9-18-åringar. Ta kontakt med en tränare som har hand om din åldersgrupp.