Rätt Väg

 

Rätt Väg - näringslivets självklara val när det gäller det sociala ansvaret, CSR! Med stöd av LUGI genomförs och möjliggörs idéerna

 

 

Vad är Rätt Väg?

Rätt Väg är en övergripande rubrik för LUGIs egna sociala ansvar, samhällsengagemang och de skräddarsydda samverkansprojekt som utvecklas och genomförs tillsammans med noga utvalda partners.

 

Vad är det som gör Rätt Väg unikt?

LUGI Handboll är en förening för hela familjen som förenar såväl elit som bredd. Det gör att vi har ett stort ansvar mot våra medlemmar men också som samhällsbyggare och inte minst genom vårt ständiga ”örat mot marken kunskap” om sociala utmaningar idag.

Vi besitter kunskap och kompetens inom vilka områden våra partners konkret kan bidra och göra skillnad.

Samtliga projekt skräddarsys tillsammans utifrån gemensamma värdegrunder, målsättningar och önskan att ta ett socialt ansvar.

 

Våra prioriterade områden

  • Människors rätt till lek, rörelse och vila
  • Människors rätt att utvecklas genom känsla av sammanhang, utbildning och jobb
  • Projekt och initiativ som kommer lokalsamhället där vi och våra partners verkar till gagn
  • Projekt som stärker samhörighet mellan människor och länder med bas i den internationella handbollsarenan
  • Kvalitetssäkring och forskning

Vår målsättning är att inte bara göra skillnad utan att göra det på rätt sätt!

Oavsett vilket projekt som vi skräddarsyr under Rätt Väg så är det förankrat i barnkonvention, evidencebaserad forskning om stärkande skyddsfaktorer, barnkonsekvensanalys i beslut och alltid med direkt inkludering av målgruppen.Låt oss förverkliga era projekt!

LUGI Handboll har avsatt tid och professionella resurser med lång erfarenhet av CSR-arbete och projektledning och ser detta som ett av föreningens prioriterade verksamhetsområden.

Om ditt företags CSR-arbetete och värdegrund överensstämmer med vår strategi eller vill du har idéer kring hur vi tillsammans kan fördjupa vårt samhällsengagemang kontakta oss gärna .Kontakt: rattvag@lugihandboll.se

 

 

Här kommer du att kunna läsa om Rätt Väg och LUGIs olika projekt med partners, sidan är under konstruktion.