RÄTT VÄG

Som idrottsförening är det viktigt att vara en del av samhället och ta sitt ansvar. Varumärket LUGI är oerhört starkt och ger staden PR och därför är det viktigt hur vi agerar. Därför har LUGI Handboll aktivt valt att arbeta med värderingar och mjuka frågor för att vara ett gott föredöme och en positiv kraft i samhället.  Vi har idag flera samarbeten och projekt igång.

 

Arbetsmarknadsprojektet LUKA

Projekt LUKA är ett arbetsmarknadsprojekt i samverkan mellan LUGI HF, Lunds kommun (ComUng) och Arbetsförmedlingen men fler partners kan komma att ansluta till samarbetet och dialog pågår med intressenter från näringslivet. Syftet är att med hjälp av föreningslivet erbjuda ungdomar som står utanför arbetsmarknaden möjlighet att delta i flera olika meningsfulla aktiviteter som idag genomförs och drivs av föreningen, och som ger ungdomarna kunskap och erfarenhet vilket leder dem närmare arbetsmarknaden i någon form.

Rädda Barnen

Föreningen samarbetar med Rädda barnen kring Antikränkning. Rädda Barnen har genomfört en process kring att skapa en Handlingsplan i LUGI med deltagare från olika delar av förningen. LUGI HF har föreläst för olika medarbetare i Rädda barnen angående föreningslivet.

http://www.raddabarnen.se/

Forskningsprojekt Knäskador med Lunds Universitet

Medicinska fakulteten bedriver forskning inom Muskuloskeletal funktion. Målet med forskningen är att optimera träning som behandling vid skada/sjukdom i rörelseorganen. Flera träningsgrupper i LUGI HF är med i studierna:

http://www.med.lu.se/hv/forskargrupper/muskuloskeletal_funktion

Handbollsklass Järnåkra

LUGI HF är partner till handbollsklasserna på Järnåkraskolan. Skolans profil är Handbollsklasserna och skolresultaten är i fokus.

http://www.lund.se/Grundskolor/Grundskola-Jarnakraskolan/Om-skolan/Skolans-profil/

Handbollsgymnasium Polhem

LUGI HF är partner till det nationella handbollsgymnasiet på Polhemsskolan. Det är ett av landets största handbollsgymnasier och har också sk NIU-status vilket innebär at det är nationella uttagningar.

http://www.lund.se/Gymnasieskolor/Polhem/Utbildningar/Idrottsgymnasium/Handbollsgymnasium/

Läxhjälp

Klubben arrangerar läxhjälp. Just nu vilande.

Antikränkning

Antikränkningsarbete (uppmärksammat av SVT)

Sommaren 2011 bildades LUGI HF Antikränkningsgrupp. Att arbeta förebyggande och strukturerat mot kränkningar och mobbning har länge varit viktigt i föreningen och nu bildades en grupp med kompetens att ytterligare intensifiera detta arbete.
Målsättningen och uppdraget är att alla barn och ungdomar ska må bra och om något inträffar ska man aktivt agera på händelsen men också arbeta för att förebygga, detta sker genom informationsmöten och ledarutbildningar

Samarbete med Fritidsförvaltningen, Lunds Kommun

Föreläsning kring Antikränkning för Fritidsledare i Lunds kommun.

Karriärshjälp

Klubben hjälper elitspelare med rådgivning kring deras civila karriärer tillsammans med HR-
människor och bemanningsföretag i LUGI ́s Nätverk.

Stadsmissionen i Lund.

LUGI Handboll och Skåne Stadsmissionen i Lund har haft ett långt samarbete. Stadsmissionen får bl a några säsongskort till elitmatcherna.