LUGI driver arbetsmarknadsprojekt

LUGI Handboll, Lunds kommun och Arbetsförmedlingen har under hösten drivit ett gemensamt arbetsmarknadsprojekt, Projekt LUKA, som vänder sig till ungdomar som idag står utanför arbetsmarknaden. Syftet är att använda LUGI och föreningslivet som verktyg och erbjuda ungdomarna vettig sysselsättning och arbetspraktik medan de söker jobb.

Många ungdomar saknar arbetslivserfarenhet men genom att låta dem vara delaktiga i föreningens aktiviteter får de lärorik praktik på vägen mot ett jobb eller utbildning. Idag medverkar LUKA på LUGI:s matcharrangemang med allt från förberedelser till genomförandet. De hjälper till vid biljett- o klädförsäljning, på våra nätverksträffar och som matchvärdar. 

Jacob Kristensson ansvarig för ungdomsenheten på Arbetsförmedlingen är mycket nöjd med LUKA.  ” Vi har nu varit igång i nio månader och jag är nöjd med det resultatet vi nått. Jag ser att samverkan med LUGI ger oss nya vägar mot sysselsättning och genom att LUGI erbjuder ungdomarna meningsfulla aktiviteter blir det en bra förberedelse för arbetslivet”, säger Jakob Kristensson.

Han menar att det är spännande och lite nytt att få in en förenings värderingar och kontaktyta i det arbetsmarknadspolitiska fältet. - Vi ser projektet som ett sätt att nyfiket utforska vilka möjligheter detta kan ge våra kunder menar Jakob.

Projektet erbjuder aktiviteter som:

  • Medverkan i LUGI:s organisation (kansli och ungdomsverksamhet)
  • LUGI:s evenemang (elitmatcher, cuper, företagsträffar mm)
  • Samarbete med näringslivet kring studiebesök, utbildning och praktik
  • Stöd med individuella handlingsplaner
  • Uppföljning och vägledning

 

Vill du veta mer om LUKA kontakta Styrelsen gm Lena Påhlman eller Karl Löfmark.

 

Bild LUKA

Fler nyheter från Mer LUGI