Marknad & Sälj

Marknadkommitténs uppgift är att:

  • Att marknadsföra LUGI Handboll verksamhet
  • Säkra och utveckla LUGI Handbolls varumärke och profil

Marknadsfrågor hanteras i Marknadsgruppen tillsammans med våra partners Guts & Glory 

Kontaktperson: Patrik Bengtsson,  patrik@lugihandboll.se 

Säljgruppens uppgift är att:

  • Identifiera och attrahera sponsorer
  • Verka för en långsiktig sponsorfinansiering av handbollsverksamheten i LUGI Handboll.
  • Erbjuda attraktiva samarbetsmöjligheter för att säkerställa sponsorernas förväntningar
  • Exponering, återkommande sponsor- och nätverksträffar, handbollsresor samt exklusiv information
  • Driva LUGI Handbolls B2B Nätverk

Säljfrågor hanteras i Säljgruppen som består av ett 10 tal personer från det lokala näringslivet.  

Sälj och Partnersfrågor besvaras av:

Patrik Bengtsson patrik@lugihandboll.se

Kenneth Andersson kenneth@lugihandboll.se