Lundaspelen

 

Per Björkman

President

Lundaspelens organisation

AU.
Per Björkman, Patrik Bengtsson, Leif Sundbäck, Kay Nilsson, Linnea Holst, Alexander Bareis, Stefanie Feldmann och projektledare: Arne Börjesson  (info@lundaspelen.com)

 

Internationell kontaktperson: Leif Sundbäck
Back office: Kay Nilsson
Information: Anette Green
Shop: Christina Enochsson
IT: Max Martinsson, Stefan Evertesson and Anton Spanne
Sociala medier: Linnea Holst, Tobias Bengtsson och Helena Svensson
Domare: Alexander Bareis, Hans Vikbrant, Stampe Granqvist, Alexander Johnsson och Joel Olovsson
Transportföretag: Bergkvara Buss
Hemsidan: Ludde Thunman
Hallar: Fredrik Haas, Aida Vajraca och Martin Nilsson
Försäljning: Niklas Nilsson och Gabriella Fredriksson
Skolförläggningar: Charlotte Merton, Tomas Nilsson och Anders Nord.
Matsalar: Lisa Josefsson och Christer Mårtensson
Ekonomi: Irene Berglund