Lundaspelen

 

Lundaspelens organisation

AU.
Patrik Bengtsson, Leif Sundbäck, Kay Nilsson, Linnea Holst, Alexander Bareis, Stefanie Feldmann och projektledare: Arne Börjesson  (info@lundaspelen.com)

 

Internationell kontaktperson: Leif Sundbäck
Back office: Kay Nilsson
Information: Anette Green
Shop: Christina Enochsson
IT: Max Martinsson, Stefan Evertesson and Anton Spanne
Sociala medier: Linnea Holst, och Stefanie Feldman
Tävlingschef: Alexander Bareis
Domare: Hans Vikbrant, Stampe Granqvist, Alexander Johnsson, Gerhard Roeder och Joel Olovsson
Transportföretag: Bergkvara Buss
Hemsidan: Ludde Thunman
Hallar: Fredrik Haas, Aida Vajraca
Försäljning: Gabriella Fredriksson och Alberto Echenique
Skolförläggningar: Charlotte Merton, Tomas Nilsson, PO Järvegren och Anders Nord.
Matsalar: Lisa Josefsson och Christer Mårtensson
Ekonomi: Irene Berglund och Anders Eriksson