Kommittéer

Här finns hur LUGI Handboll är organiserat.

LUGI Handboll har stor administrativa organisation bestående av ca 130 ideellt arbetande personer fördelat på 9 personer i styrelsen, och resterande 121 i de 8 olika kommittéerna.