Marknad & Sälj

Marknad & Sälj kommitténs uppgift är huvudsakligen att:

  • Att aktivt marknadsföra LUGI Handboll.
  • Säkra och utveckla LUGI Handbolls varumärke och profil.
    Identifiera och attrahera sponsorer.
  • Verka för en långsiktig sponsorfinansiering av handbollsverksamheten i LUGI Handboll.
  • Erbjuda attraktiva samarbetsmöjligheter för att säkerställa sponsorernas förväntningar.
  • Exponering, återkommande sponsor- och nätverksträffar, handbollsresor samt exklusiv information
  • Driva LUGI Handbolls B2B Nätverk

Säljfrågor hanteras i Säljgruppen som består av ett 10 tal personer från det lokala näringslivet.  Marknadsfrågor hanteras i Marknadsgruppen tillsammans med våra partners Guts & Glory, Brave Mondays, Alten och CA Andersson.

Kontaktpersoner:

Marknadsfrågor: Lena Påhlman,  lena@lugihandboll.se 

Säljfrågor: Peter Andersson, pean08@handelsbanken.se

Sälj och Sponorfrågor besvaras av

Försäljningschef  Gunnar Wibisono

gunnar@lugihandboll.se

Mobile +46 (0) 70-7232326
Office +46 (0) 46-129631

 

 

Lena Påhlman

Ordf Marknad

Peter Andersson

Ordf Säljgruppen

Gunnar Wibisono

Försäljningschef