Lundaspelen

 

Per Björkman

President

Leif Sundbäck

Tournament secretary

Lundaspelens organisation

AU.
Ordförande: Per Björkman  //   Klubbchef: Patrik Bengtsson  //  
Turneringssekreterare: Leif Sundbäck  //  Projektledare: Arne Börjesson


Internationell kontaktperson: Leif Sundbäck
Back office: Anette Green och Kay Nilsson
Information & Shop : Gunnar Wibisono och Mats Lundström
IT: Max Martinsson, Stefan Evertesson and Anton Spanne
Domare: Carina Åström, Stampe Granqvist, Alexander Johnsson, Alexander Bareis och Joel Olovsson
Transportföretag: Bergkvara Buss
Hallar: Fredrik Haas, Aida Vajraca och Anders Åberg
Försäljning: Niklas Nilsson, Gabriella Fredriksson och Catharina  Lindow.
Skolförläggningar: Charlotte merton, Henrik Åslund, Tomas Nilsson och Joakim Norgren.
Matsalar: Ola Jacobsson och Christer Mårtensson
Ekonomi: Irene Berglund

  •