Kommittéer

Här finns schema hur LUGI Handboll är organiserat.

LUGI Handboll har stor administrativa organisation bestående av ca 130 ideellt arbetande personer fördelat på 7 personer i styrelsen, och resterande 121 i de 8 olika kommittéerna.
Klicka på bilden nedan för att öppna organisationsschema som PDF

131128 Orgschema LU